Trường học vui Tết Trung thu

Mặc dù còn bộn bề với nhiều công việc đầu năm học 2022-2023 nhưng ngay sau ngày khai giảng, các trường học đã bắt tay vào tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu. Hoạt động ngoài giờ lên lớp này đã mang đến niềm vui cho học trò đồng thời chia sẻ, động viên nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Sau lễ khai giảng 1 tuần là đến ngày Tết Trung thu. Vì vậy, ngay từ khi tựu trường, nhiều trường học đã phát động các hoạt động hướng đến ngày Tết Trung thu, trong đó chủ đạo vẫn là hội thi làm lồng đèn.
902f78467b2ebf70e63f

9737bcf5669da2c3fb8c

72db8db48edc4a8213cd

df2d67ed6585a1dbf894

42ac29442b2cef72b63d