Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 30/04/2020

Ngày 30/04/2020
Bạc Liêu
10:00 BLTV Toán Toán lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Toán Toán lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Vật lý Vật lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP Toán Toán lớp 12 http://haiphong.edu.vn/