Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 29/04/2020

Ngày 29/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
15:00 BRT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://bariavungtau.edu.vn/
Bắc Giang
08:00 BG.TV Toán Toán lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
15:00 BG.TV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 6

Lượm

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9

Rô-bin-sơn ngoài đảo hoang + Con chó Bấc

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 7

Sống chết mặc bay (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 10

Unit 9: Preserving the environment Tiết 2 : Gramar+ Looking back

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 10

Unit 9: Preserving the environment Tiết 3 : Reading + Vocabulary

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12

Unit 10 : Lifelong Learning Tiết 2 : Grammar + Looking back

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Ôn tập phần Văn học

http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 10

Chuyên đề : Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong VHTĐ lớp 10

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12

Unit 10 : Lifelong Learning Tiết 3 : Reading + Vocabulary

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 11

Unit 9 : Cities of the future Tiết 2: Grammar + Looking back

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 11

Unit 9 : Cities of the future Tiết 3: Reading + Vocabulary

http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 11

Chuyên đề : Phong trào thơ mới (1932-1945)

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 4

Tập đọc : Hoa học trò

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 5

Tập đọc : Chú đi tuần

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Toán Toán lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Toán Toán lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP Lịch sử Lịch sử lớp 12 http://haiphong.edu.vn/