Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 28/04/2020

Ngày 28/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Văn Văn lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
15:00 BRT Văn Văn lớp 12 http://bariavungtau.edu.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 6

Đường tròn

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 9

Luyện tập hệ thức Viêt và ứng dụng

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 7

Quan hệ giưa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu. Luyện tập

http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 8

Ôn tập chương 3

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 10

Axit Sunfuric, muối sunfat (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 10

Axit Sunfuric, muối sunfat (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Hóa học Hóa học lớp 12

Hệ thống hóa kiến thức về các bon, silic và hợp chất của chúng

http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 10

Chủ đề : Phong trào công nhân quốc tế (Đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Hóa học Hóa học lớp 12

Đại cương Hóa học hữu cơ Hidrocacbon (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 11

Luyện tập về hidrocacbon (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) GDCD GDCD lớp 12

Ôn tập kiến thức tổng hợp Thông qua việc hướng dẫn là đề tham khảo 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 11

Luyện tập về hidrocacbon (tiết 3)

http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 11

Chủ đề : Phong trào cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 4

Hình thoi

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 5

Luyện tập

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Hóa học Hóa học lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Địa lý Địa lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP GDCD GDCD lớp 12 http://haiphong.edu.vn/