Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 27/04/202

Ngày 27/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Toán Toán lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
15:00 BRT Toán Toán lớp 12 http://bariavungtau.edu.vn/
Bắc Giang
08:00 BG.TV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
15:00 BG.TV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Toán Toán lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Toán Toán lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 6

Review 3.2 Skills

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9

Unit 10 : Space travel A closer look 1

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 7

Review 3.2 Skills

http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 8

Review 3.2 Skills

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 10

Lập dàn ý bài văn nghị luận

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 10

Tổng kết văn phần văn học 10

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 10

Luyện tập : Giá trị lượng giác của một cung

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 11

Chuyên đề : Phong trào thơ mới (1932-1945)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) Địa lý Địa lý lớp 12

Bài 37 : Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 11

Chuyên đề : Phong trào thơ mới (1932-1945)

http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 11

Quy tắc đạo hàm (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 4

Unit 15 : When’s children’s đay? : Lession 3

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 5

Unit 15 : What would you like to be the future? Lession 3

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Sinh học Sinh học lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Vật lý Vật lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP Lịch sử Lịch sử lớp 12 http://haiphong.edu.vn/