Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 25/04/2020

Ngày 25/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
Cần Thơ
09:00 THTPCT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 6

Ẩn dụ

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9

Những ngôi sao xa xôi (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 7

Sống chết mặc bay

http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 8

Hành động nói

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Sinh học Sinh học lớp 10

Ôn tập phần vi sinh vật

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 10

Chủ đề : ” các nước Âu-Mỹ (Đầu thế kỷ XĨ đến đầu thế kỷ XX)

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Sinh học Sinh học lớp 12

Bài 44 : Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Địa lý Địa lý lớp 12

Bài 36 : Vaấn đè phát triển kinh tế- xã hội ở Duyên hải Nam trong Bộ

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Sinh học Sinh học lớp 11

Chủ đề : “Sinh sản ở thực vật” (bài 41,42 SGK)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 12

Ôn tập chủ đề Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Sinh học Sinh học lớp 11

Chủ đề : “Sinh sản ở động vật- tiết 1” (bài 44, 45 SGK)

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 4

Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận cây cối

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 5

Tập đọc : Phân xử tài tình

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Toán Toán lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Toán Toán lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
Phú Thọ
09:20 PTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Ôn tập: Người lái đò Sông Đà- Nguyễn Tuân

http://phutho.edu.vn/
14:00 PTV GDCD GDCD lớp 12

Công dân với pháp luật. Công dân với các quyền tự do cơ bản

http://phutho.edu.vn/
22:00 PTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12

CONDITIONAL SENTENCES

http://phutho.edu.vn/
Thái Bình
08:00 TBTV Sinh học Sinh học lớp 9 http://thaibinh.edu.vn/
09:00 TBTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 5 http://thaibinh.edu.vn/
14:00 TBTV Sinh học Sinh học lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/
14:50 TBTV Hóa học Hóa học lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/