Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 24/04/2020

Ngày 24/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Văn Văn lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
15:00 BRT Văn Văn lớp 12 http://bariavungtau.edu.vn/
Bắc Giang
08:00 BG.TV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
15:00 BG.TV Toán Toán lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 6

Phép nhân phân số- Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 9

Độ dài đường tròn, cung tròn- Diện tích hình tròn

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 7

Đa thức

http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 8

Liên hệ giữ thứ tự và phép nhân

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Vật lý Vật lý lớp 10

Các nguyên lý động lực học

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Vật lý Vật lý lớp 10

Bài tập khúc xạ – Phản sạ toàn phần

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Vật lý Vật lý lớp 12

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 10

Unit 9: Preserving the environment Tiết 1 : Getting started

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Vật lý Vật lý lớp 12

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Vật lý Vật lý lớp 11

Bài tập khúc xạ – Phản sạ toàn phần

http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12

Unit 10 : Lifelong Learning : Tiết 1 : Getting started

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Vật lý Vật lý lớp 11

Thấu kính mỏng

http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 11

Unit 9 : Citíe of the futurre-Tiết 1 : Getting started

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 4

Phép chia phân số

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 5

Trừ số đo thời gian

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Hóa học Hóa học lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Địa lý Địa lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
Phú Thọ
09:20 PTV Toán Toán lớp 12

Biến đổi lũy thừa, mũ, logarit. Hàm số Mũ. Hàm số lũy thừa, mũ, logarit.

http://phutho.edu.vn/
14:00 PTV Lịch sử Lịch sử lớp 12

Phong trào cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

http://phutho.edu.vn/
22:00 PTV Địa Lí Địa Lí lớp 12

Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

http://phutho.edu.vn/
Thái Bình
08:00 TBTV Vật lý Vật lý lớp 9 http://thaibinh.edu.vn/
09:00 TBTV Toán Toán lớp 5 http://thaibinh.edu.vn/
14:00 TBTV Toán Toán lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/
14:50 TBTV Địa lý Địa lý lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/