Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 23/04/2020

Ngày 23/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Toán Toán lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
15:00 BRT Toán Toán lớp 12 http://bariavungtau.edu.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Toán Toán lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Toán Toán lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 6

Review 3.1 – Langguage focus

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9

Review 3 (unit 7,8,9) Languages

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 7

Review 3.1 – Langguage focus

http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 8

Review 3.1 – Langguage focus

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 10

Giá trị lượng giác của một cung

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 10

Giá trị lượng giác của một cung

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 12

Ôn tập chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Địa lý Địa lý lớp 10

Bài 37 : Địa lý các ngành giao thông vận tải

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 12

Ôn tập chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 11

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hànm (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) Lịch sử Lịch sử lớp 12

Ôn tập chủ đề : Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 11

Hai mặt phẳng vuông góc (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Địa lý Địa lý lớp 11

Bài 11 : Khu vực Đông Nam Á (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 4

Unit 15: WHEN’S CHIRDREN’S DAY? : Lession 2

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 5

Unit 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? : Lession 2

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Vật lý Vật lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP Toán Toán lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
Phú Thọ
09:20 PTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9

Liên từ

http://phutho.edu.vn/
14:00 PTV Sinh học Sinh học lớp 12

Quy luật phân li và Quy luật phân li độc lập

http://phutho.edu.vn/
22:00 PTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Ôn tập: Người lái đò Sông Đà- Nguyễn Tuân

http://phutho.edu.vn/
Thái Bình
08:00 TBTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://thaibinh.edu.vn/
09:00 TBTV Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 5 http://thaibinh.edu.vn/
14:00 TBTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/
14:50 TBTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://thaibinh.edu.vn