Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 20/04/2020

Ngày 20/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Toán Toán lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
15:00 BRT Toán Toán lớp 12 http://bariavungtau.edu.vn/
Bắc Giang
08:00 BG.TV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
15:00 BG.TV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 https://sgd.bacgiang.gov.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Toán Toán lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Toán Toán lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 6

Unit 9 : Cities of the world . Skill 2: Listning and Wrinting

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9

Unit 9 : English in the world. Skills 2 Listening an Writing

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 7

Unit 9: Festivals around the world Skill 2 : Listerning anh Writing

http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 8

Unit 9 : Natural Disasters . Skill 2 : Reading and Speaking

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 10

Phép điệp và phép đối

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 10

Nội dung và hình thức văn bản văn học

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Số phận và con người (Tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 10

Luyện tập : Phương trình và đưởng thẳng

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Số phận và con người (Tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 11

Một số thể laoị văn học: kịch, nghị luận (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) Địa lý Địa lý lớp 12

Bài 35 : Vấn đề Phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 11

Một số thời đại trong thơ ca

http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 11

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hànm (tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 4

Unit 15: WHEN’S CHIRDREN’S DAY? : Lession 1

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 5

Unit 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE? : Lession 1

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Sinh học Sinh học lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Vật lý Vật lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP Lịch sử Lịch sử lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
Phú Thọ
09:20 PTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Ôn tập “Việt Bắc” (trích)- Tố Hữu (phần 2)

http://phutho.edu.vn/
14:00 PTV Toán Toán lớp 9

Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viet (phần 2)

http://phutho.edu.vn/
22:00 PTV Toán Toán lớp 12

Biến đổi lũy thừa, mũ, logarit. Hàm số Mũ. Hàm số lũy thừa, mũ, logarit.

http://phutho.edu.vn/
Thái Bình
08:00 TBTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://thaibinh.edu.vn/
09:00 TBTV Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 5 http://thaibinh.edu.vn/
14:00 TBTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/
14:50 TBTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/