Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 21/04/2020

Ngày 21/04/2020
Bà Rịa – Vũng Tàu
08:00 BRT Văn Văn lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/
15:00 BRT Văn Văn lớp 12 http://bariavungtau.edu.vn/
Bạc Liêu
10:00 BLTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx
Cần Thơ
09:00 THTPCT Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 6

Phép trừ phân số

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 9

Hệ thức Viêt và ứng dụng

http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 7

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giácvà Luyện tập

http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 8

các trường hợp đồng dạng của tâm giác vuông – Luyện tập

http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 10

Hidro Sunfua, lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 3)

http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 10

Hidro Sunfua, lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit (tiết 4)

http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Hóa học Hóa học lớp 12

Sự điện li

http://www.hanoi.edu.vn/
15:00 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 10

Bài 31 : Cách mạng Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Hóa học Hóa học lớp 12

Hệ thống hóa kiến thức về Nitơ, photpho và hợp chất của chúng. Phân bón hóa học

http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 11

Hệ thống hóa về hydrocacbon

http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) GDCD GDCD lớp 12

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (tiết 2)

http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Hóa học Hóa học lớp 11

Luyện tập về Hydrocacbon(tiết 1)

http://www.hanoi.edu.vn/
17:10 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 11

Bài 22 : Xã hội Việt anm trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 4

Tìm phân số của một số

http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 5

Cộng số đo thời gian

http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Hóa học Hóa học lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Địa lý Địa lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
16:00 THP GDCD GDCD lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
Phú Thọ
09:20 PTV Toán Toán lớp 9

Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viet (Phần 2)

http://phutho.edu.vn/
14:00 PTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9

Nghị luận về tác phẩm truyện (phần tiếp theo)

http://phutho.edu.vn/
22:00 PTV Vật Lí Vật Lí lớp 12

Dòng điện xoay chiều (phần 1)

http://phutho.edu.vn/
Thái Bình
08:00 TBTV Địa lý Địa lý lớp 9 http://thaibinh.edu.vn/
09:00 TBTV Toán Toán lớp 5 http://thaibinh.edu.vn/
14:00 TBTV Toán Toán lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/
14:50 TBTV Vật lý Vật lý lớp 12 http://thaibinh.edu.vn/