Ngày 30/04/2020 Bạc Liêu 10:00 BLTV Toán Toán lớp 9 http://sgddt.baclieu.gov.vn/default.aspx Cần Thơ 09:00 THTPCT Toán Toán lớp 9 http://cantho.edu.vn/...

Ngày 29/04/2020 Bà Rịa – Vũng Tàu 08:00 BRT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/ 15:00 BRT Tiếng Anh...

Ngày 28/04/2020 Bà Rịa – Vũng Tàu 08:00 BRT Văn Văn lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/ 15:00 BRT Văn Văn lớp 12...

Ngày 27/04/2020 Bà Rịa – Vũng Tàu 08:00 BRT Toán Toán lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/ 15:00 BRT Toán Toán lớp 12...

Ngày 25/04/2020 Bà Rịa – Vũng Tàu 08:00 BRT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/ Cần Thơ 09:00 THTPCT...

Ngày 24/04/2020 Bà Rịa – Vũng Tàu 08:00 BRT Văn Văn lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/ 15:00 BRT Văn Văn lớp 12...

Ngày 23/04/2020 Bà Rịa – Vũng Tàu 08:00 BRT Toán Toán lớp 9 http://bariavungtau.edu.vn/ 15:00 BRT Toán Toán lớp 12...

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 30/04/2020
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 29/04/2020
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 28/04/2020
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 27/04/202
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 25/04/2020
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 24/04/2020
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 23/04/2020
grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán Hình 7

Giáo viênthcsvinhthanh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Đại số lớp 7

Giáo viênthcsvinhthanh 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay